Czy warto ubezpieczać dom lub mieszkanie?

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem posiadanej nieruchomości? Sprawdź, przed czym chroni taka polisa i czy to się opłaca.

Ubezpieczenie domu i mieszkania to jedna z tańszych polis dostępnych na polskim rynku – ich koszt to zazwyczaj wydatek kilkuset złotych na rok. Warto rozważyć ten wydatek, by chronić naszą nieruchomość przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Oczywiście im droższa polisa, tym wyższy zakres ochrony. Co trzeba wiedzieć przed ubezpieczeniem domu albo mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania i domu – zakres ochrony

Ubezpieczenie domuWybór polis ubezpieczeniowych na nieruchomości jest naprawdę duży, a dokładne warunki, wraz z limitami odpowiedzialności (maksymalne kwoty, jakie można uzyskać w ramach zadośćuczynienia od towarzystwa ubezpieczeniowego) zawsze znajdziesz w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jego lektura przed wykupieniem polisy to punkt obowiązkowy!

Zazwyczaj ubezpieczenie mieszkania czy domu to ochrona murów nieruchomości wraz z elementami zainstalowanymi na stałe. Taka polisa oznacza wypłacenie odszkodowania w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. zalanie, pożar, trzęsienie ziemi, uszkodzenie murów przez pojazd/drzewo, lawina czy przesiąkanie wód gruntowych. Warto jednak podkreślić, że podstawowa ochrona różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Minimalny zakres może oznaczać odszkodowanie np. w wypadku tylko jednego z wymienionych zdarzeń.

Rodzaje ubezpieczeń i polisy „all risk”

Nieprzewidziane zdarzenia losowe to nie jedyne ryzyka, od jakich można ubezpieczyć mieszkanie lub dom. Przydatną polisą może być np. ubezpieczenie od włamania z kradzieżą, przepięcia czy powodzi (nie można mylić jej z ubezpieczeniem od zalania!). Ważną usługą jest też OC w życiu prywatnym. Analogicznie do obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, taka polisa chroni osoby przez nas poszkodowane, np. sąsiadów. Inna polisa to domowe assistance. Ten termin również może być znany kierowcom i działa to podobnie. W ramach tego ubezpieczenia mamy bowiem dostęp do pomocy technicznej fachowców w przypadku awarii w mieszkaniu czy domu.

Najbardziej kompletną i pełną ochronę w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu gwarantuje nam tzw. polisa „all risk”, czyli od wszystkich ryzyk. Oferując usługę, towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają klientom także listę wyłączeń, a więc sytuacji, w których nie wypłacą odszkodowania. Polisa „all risk” daje nam gwarancję, że otrzymamy zadośćuczynienie nawet, gdy doszło do zdarzenia objętego takim wyłączeniem. Oczywiście takie ubezpieczenie automatycznie wiąże się z większymi kosztami.